დის ნატირალი ძმაზე

დაი მოგიკვდეს,ენაწართმეულო,ტანგაციებულო,ნათელ თვალებში ნათელჩამქრალო!გულშეწუხებული, ცრემლად ქცეულიდაი მოგიკვდეს!იქნებ, დილამდე გასტანოს-მეთქი,იქნებ, საღამომდე გასტანოს-მეთქი, _დილის საქმეს შუადღეს ვაკეთებდი,შუადღისას კი _ საღამოს ჟამზე,ცხელი საჭმელი მიცივდებოდაშენს მოლოდინში,დაი მოგიკვდეს!ამ ქვეყნად, სადაც

Read More

მოწამეთა წალკოტი

I თავი უთვალავ გმირთა მხარესა მღვრიე არღუნის პირასა, აყვავებულა დეკაო კლდიან ფერდობის ძირასა. იქვე ფერდობის თავზედა საბრძოლო კოშკი მდგარია, ერთ დროს ეჭირა მტერთაგან მითხოველების კარია.

Read More

მეზობელ ქისტებს

ქისტებო. ფხია ვარ, მე თქვენი მეხოტბე, იქერშლოს სახანოს რად აწევს წკვარამი? აღარვინ შემორჩა ამ სოფლებს მეთოფე, ჯავრისგან აჟრჟოლებს აკლდამებს ვარამი.

Read More

გარუსებული ვაი ჩეჩნები

(ვუძღვნი ხიზირ ხაჩუკაევს, ტომით ტერელოელი, დაჯილდოებულია ,,ერის ღირსების ორდერით” ) დღეს უფროსები გახდნენ ისინი, ვისაც ჩეჩნობა არა სჭირდება, ან არ სურთ ჩეჩნელთ სახელ-ღირსებას, ანდა ომი

Read More

ზურაბ ხასაია: იჩქერია

ბორგავს რუსეთი დარჩენილი ხიშტის ამარა. კავკასიონი – აჯანყებულ ვეფხის კამარა, ტანკის როხროხი,რუსულ დრუნჩზე ცეცხლის ყვავილი, დადაღავს კლდეებს დახვრეტილი ვეფხის ხავილი. ო, კავკასიავ, საფლავებში სისხლი ჩაგიდის,

Read More

მოსუსტებული ადათ-წესები

მეცხოვრება და ვცხოვრობ პანკისში, სადაც ვიზარდე ქისტურ წესებით, იმდენმა ხანმა განვლო უჩუმრად, ჩამომათოვა წლები-ლექსები.

Read More

დაუთი ასრულებს ნამაზს

ნაწყვეტი ღილღური რვეულიდან: “დაბლა დააგეს ტყავი დათვისა, სარკმლიდან მზის ოქრო მოცვივა. ხშირ-ხშირად ამთქნარებს დაუთი: დრო არის შუადღის ლოცვისა.

Read More

იჩქერიის პირველ პრეზიდენტს, რუსეთთან ბრძოლაში დაცემულ ჯოჰარ დუდაევს

ჯოჰარ თავს დაგიხრიან ხენია, სუნჟა გიმღერის ნანასა, ჟუჟუნა წვიმა აკურთხებს სისხლით დანამულ ყანასა, რა დაავიწყებს ბუნებას ვაჟკაცსა შენისთანასა? არ დაჩიავდეს დაიმოხქი დევ-გმირთა ნამეოხარი,

Read More