დეშნიშ – ვეი ცალუელდჷ დეშნიშ

ბჵარლაღ – მირაჟი მურ – პერიოდი სინხაამ – გრძნობა მუთთ – ლიმონათი ღორ – ენერგია ნიწყ – ძალა (ქისტ) ღუუდ – ჯარიმა ჩაჴარმ – კილომეტრი

Read More

როსტომ ფარეულიძე: ჩეჩნური ენა

ნაშრომი ეძღვნება ჩეჩნური ენის გრამატიკას _ ფონეტიკას, მორფოლოგიასა და ძირითად სინტაქსურ მოვლენებს. ჩეჩნური ენა შედის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ნახურ ჯგუფში ინგუშურ და წოვა-თუშურ ენებთან ერთად. ჩეჩნებსა

Read More

ჩვენს ენაში ყველაზე მეტად გამოყენებული ბარბარიზმები და მათი შესატყვისები

Уже – х1инцале Каждый день – х1ора дийнахь На связе ву хьуна – з1енехь ву хьуна Вообще дац – данне а дац (янне а яц)

Read More