ენავ ქართულო

სულზე უტკბესო, უნეტარესო, ენავ ქართულო, უხვსიტყვიანო, ბრძოლით მოსულო, სისხლით დაცულო, დედის მადლივით სისხლხორციანო!

Read More

გარუსებული ვაი ჩეჩნები

(ვუძღვნი ხიზირ ხაჩუკაევს, ტომით ტერელოელი, დაჯილდოებულია ,,ერის ღირსების ორდერით” ) დღეს უფროსები გახდნენ ისინი, ვისაც ჩეჩნობა არა სჭირდება, ან არ სურთ ჩეჩნელთ სახელ-ღირსებას, ანდა ომი

Read More

სულეიმან გუმაშვილი: აფხაზეთი

ვუძღვნი აფხაზ პოეტს-ვანო მერქანიანს თვალ-მარგალიტი, ედემის ბაღი- მსგავსი არ ჰყავდა ძველად და ახლაც, ცად ატყორცნილი ამაყი მთები, რომელთაც ნოხად შავი ზღვა ახლავ. სადაც ყოველი ხილი

Read More

მოსუსტებული ადათ-წესები

მეცხოვრება და ვცხოვრობ პანკისში, სადაც ვიზარდე ქისტურ წესებით, იმდენმა ხანმა განვლო უჩუმრად, ჩამომათოვა წლები-ლექსები.

Read More

საჭირო კაი ყმა

ზამთარში ზაფხულს ვეღარ მოიყვან, ვით შემოდგომით გაზაფხულს მყოვანს. და ძეძვს ალვისხედ ვერ გადააქცევ, ქონდრის კაცისგან ვერ გახდი ტიტანს.

Read More

სიყვარული სიკვდილამდე

ისე გაფრინდა დრო-ჟამი, თითქოს მგონია, განვლო მყის საუკუნემ, ავმა ფიქრებმა ძლიერ დამტანჯეს, ყრმობის სიმღერა აღარ გუგუნებს. გამოვეთხოვე თითქოს სიყვარულს, უიმედობამ ჩემში იმარჯვა და ჩემს ჭაღარას

Read More

სულეიმან გუმაშვილი

ცნობილი ქისტი პოეტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი ჩეჩნეთისა და საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, სულეიმან გუმაშვილი დაიბადა 1944 წელს ახმეტის რაიონის სოფელ ჯოყოლოში, მრავალ შვილიან ოჯახში. 

Read More