ღილღური ცეკვა

ქისტის ქალმა აამღერა გარმონი, ადიდებენ აკორდები ალახსა და ნამუსს. გადმოიჭრა ჯიგიტ-კენგი გარუნი, დაემხო და შამილივით ის ასრულებს ნამაზს. ტაშის ხმები ხამუშ-ხამუშ გახშირდნენ, ათამაშდა თლილი თითიც

Read More

ამინათ – შამილის ქისტი ტყვე ,,ცოლი"

შამილი, რომელიც ხედავდა, რომ ქისტებთან მარტო ძალით საუბარი სასურველ შედეგს ვერ მიაღწევდა,მთელ რიგ დათმობებეზე მიდიოდა. ნათესაური კავშირის გამოყენებაზეც არ უთქვამს უარი და ცოლად შეირთო ქისტის

Read More