მოწამეთა წალკოტი

I თავი უთვალავ გმირთა მხარესა მღვრიე არღუნის პირასა, აყვავებულა დეკაო კლდიან ფერდობის ძირასა. იქვე ფერდობის თავზედა საბრძოლო კოშკი მდგარია, ერთ დროს ეჭირა მტერთაგან მითხოველების კარია.

Read More

ზურაბ ხასაია: იჩქერია

ბორგავს რუსეთი დარჩენილი ხიშტის ამარა. კავკასიონი – აჯანყებულ ვეფხის კამარა, ტანკის როხროხი,რუსულ დრუნჩზე ცეცხლის ყვავილი, დადაღავს კლდეებს დახვრეტილი ვეფხის ხავილი. ო, კავკასიავ, საფლავებში სისხლი ჩაგიდის,

Read More

ქისტები და აფხაზეთის კონფლიქტი

  დღევანდელ ბლოგში საუბრი იქნება აფხაზეთის კონფლიქტზე და ქისტების როლზე მიმდინარე საუკენში. ქართველი და ვაინახი ხალხების მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის მანძილზე არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ეს ორი

Read More