სულეიმან გუმაშვილი: აფხაზეთი

ვუძღვნი აფხაზ პოეტს-ვანო მერქანიანს თვალ-მარგალიტი, ედემის ბაღი- მსგავსი არ ჰყავდა ძველად და ახლაც, ცად ატყორცნილი ამაყი მთები, რომელთაც ნოხად შავი ზღვა ახლავ. სადაც ყოველი ხილი

Read More