ჩეჩნური ენის ქისტური დიალექტი

სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი ჩეჩნები პანკისის ხეობაში დაახლოებით XIX საუკუნის 30-იანი წლებიდან ცხოვრობენ. ჩეჩნური მეტყველება, რომელსაც პანკისის ხეობის ქისტურს უწოდებენ,წარმოდგენილია შემდეგ სოფლებში: დუისი, ჯოყოლო, ბირკიანი, ძიბახევი,

Read More

ქისტური შელოცვები და მაგიური ტექსტები

პანკისელი ქისტების ზეპირსიტყვიერებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მაგიურ ტექსტებსა და მისნური შინაარსის სიტყვიერ ფორმულებს, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა საგნებზე, ადამიანებსა და ბუნების ძალებზე ზემოქმედების მოსახდენად. ქისტური ხალხური

Read More

დეშნიშ – ვეი ცალუელდჷ დეშნიშ

ბჵარლაღ – მირაჟი მურ – პერიოდი სინხაამ – გრძნობა მუთთ – ლიმონათი ღორ – ენერგია ნიწყ – ძალა (ქისტ) ღუუდ – ჯარიმა ჩაჴარმ – კილომეტრი

Read More