როცა აგონია წყდება

ზაფხულის ერთ ჩახუთულ, თუმცა მთიდან მოსული სიგრილით შეზავებულ საღამოს, როცა სოფლის ხმაურიან ქუჩებში სიმშვიდემ დაისადგურა და ირგვლივ მხოლოდ მთელი დღის მოუსვენრობით ქანცგაცლილი ალაზნის მშვიდი დინების

Read More