ლექსი სტალინზე: “ინვექტივა-მონუმენტი”

I სამყაროს რისხვა შენთვის ახია და რისხვაც გითხარ მე, სიტყვის ლოთმა, რამდენი ღერი თმისა გასხია, იმდენი კაცის გამძიმებს ცოდვა. წყეულო თავზე რამდენი თმა გაქვს, იმდენი

Read More

ღილღო

ღამით,როდესაც ქისტეთის ზეცას ბინდის ბურანი დაეუფლება და ჰორიზონტი,როგორც აბზაცი, შეიღუნება კლდეთა შუბლებით.

Read More

ღილღური ცეკვა

ქისტის ქალმა აამღერა გარმონი, ადიდებენ აკორდები ალახსა და ნამუსს. გადმოიჭრა ჯიგიტ-კენგი გარუნი, დაემხო და შამილივით ის ასრულებს ნამაზს. ტაშის ხმები ხამუშ-ხამუშ გახშირდნენ, ათამაშდა თლილი თითიც

Read More

დაქვრივებული ქისტის ქალის ნანა

მამაშენი მტრებმა მოკლეს გუშინ, დაიხსომე, დაინერგე გულში: გაიზრდები და მაგიერს უზღავ! რომ იცოდე: რა ვარამსა ვკვნეტავ… ერთი კვირით კაცად ვიქცე ნეტავ!..

Read More

მომავალო ქისტის ქალო

მომავალო ქისტის ქალო მომავალო ქისტის ქალო, ლაღად მოემართები, ირხევიან, მოფართქალე, შენი მკერდის ვარდები.

Read More

ქისტის ქალის წყევლა – გაბრიელ ჯაბუშანური

ღალატით მოჰკალ ჩემი ახმედი, აგრემც ღალატი მოგიღებს ბოლოს… ისემც ჩასჭკნები,ისემც ჩახმები, ვით რთვილის თვეში დამჭკნარი ღოლო…

Read More

ლექსი: ქისტის ქალების საუბარი

პირველი მე ისეთი ქმარი მინდა, ქალებო, შავი ღამე დღენათელი ეგონოს, ცხენი ჰყავდეს – მოპაექრე ქარების, შვიდი მერნის გამძლეობის მექონი! თოფი ჰქონდეს – ბეჭდის თვალსაც არ

Read More