მოწამეთა წალკოტი

I თავი უთვალავ გმირთა მხარესა მღვრიე არღუნის პირასა, აყვავებულა დეკაო კლდიან ფერდობის ძირასა. იქვე ფერდობის თავზედა საბრძოლო კოშკი მდგარია, ერთ დროს ეჭირა მტერთაგან მითხოველების კარია.

Read More

იჩქერიის პირველ პრეზიდენტს, რუსეთთან ბრძოლაში დაცემულ ჯოჰარ დუდაევს

ჯოჰარ თავს დაგიხრიან ხენია, სუნჟა გიმღერის ნანასა, ჟუჟუნა წვიმა აკურთხებს სისხლით დანამულ ყანასა, რა დაავიწყებს ბუნებას ვაჟკაცსა შენისთანასა? არ დაჩიავდეს დაიმოხქი დევ-გმირთა ნამეოხარი,

Read More