2016 წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პანკისელ სტუდენტთა სია

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაფინანსებულთა სიები გამოაქვეყნა.
“უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე”.

 
მარინა ბორჩაშვილი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მარიამ მარგოშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იმან აბდულაევი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მადინა გაურგაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხეედი ხანგოშვილი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მარხა ქავთარაშვილი – თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მანსურ მარგოშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჯაბრაილ ციხესაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ნატალია ალდამოვი – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ნატო მარგოშვილი – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მადინა ქავთარაშვილი – საქართველოს უნივერსიტეტი
თამილა ქავთარაშვილი – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ზარიემ ცისკარიშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 
Share

Leave a Reply