იჩქერიის პირველ პრეზიდენტს, რუსეთთან ბრძოლაში დაცემულ ჯოჰარ დუდაევს

ჯოჰარ თავს დაგიხრიან ხენია, სუნჟა გიმღერის ნანასა, ჟუჟუნა წვიმა აკურთხებს სისხლით დანამულ ყანასა, რა დაავიწყებს ბუნებას ვაჟკაცსა შენისთანასა? არ დაჩიავდეს დაიმოხქი დევ-გმირთა ნამეოხარი,

Read More