ზურაბ ხასაია: იჩქერია

ბორგავს რუსეთი დარჩენილი ხიშტის ამარა. კავკასიონი – აჯანყებულ ვეფხის კამარა, ტანკის როხროხი,რუსულ დრუნჩზე ცეცხლის ყვავილი, დადაღავს კლდეებს დახვრეტილი ვეფხის ხავილი. ო, კავკასიავ, საფლავებში სისხლი ჩაგიდის,

Read More