სულეიმან გუმაშვილი: აფხაზეთი

ვუძღვნი აფხაზ პოეტს-ვანო მერქანიანს თვალ-მარგალიტი, ედემის ბაღი- მსგავსი არ ჰყავდა ძველად და ახლაც, ცად ატყორცნილი ამაყი მთები, რომელთაც ნოხად შავი ზღვა ახლავ. სადაც ყოველი ხილი

Read More

ქისტები და აფხაზეთის კონფლიქტი

  დღევანდელ ბლოგში საუბრი იქნება აფხაზეთის კონფლიქტზე და ქისტების როლზე მიმდინარე საუკენში. ქართველი და ვაინახი ხალხების მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის მანძილზე არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ეს ორი

Read More