მოსუსტებული ადათ-წესები

მეცხოვრება და ვცხოვრობ პანკისში, სადაც ვიზარდე ქისტურ წესებით, იმდენმა ხანმა განვლო უჩუმრად, ჩამომათოვა წლები-ლექსები.

Read More

დაკრძალვის ქისტური წესი

დაკრძალვამდე გარდაცვლილს ჯერ ჩამოასვენებენ ეზოში და საერთო ლოცვას აღავლენენ.                       ხოლო შემდეგ უკვე სასაფლაოზე ხდება

Read More